Happy π

Pi sayısının virgülden sonraki basamak sayısı neden sonsuz?

Pi (π) sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel matematik sabitidir.

Daire: sonsuzluk demek.

Çap: sonluluk

Peki sonsuzu, sonluya bölebilir misiniz? Bölerseniz nolur?