Etiket: Bayram

  • Ramazanın Güzelliği

    Bugün bayram. ‘Erken kalkın çocuklar’. Ramazan bayramı, eskilerin deyimiyle, şeker bayramı, şükür bayramı, fıtır (fıtr) bayramı, fitre bayramı, neşe bayramı ya da bunların hepsinin bayramıdır. Bu bayramda şeker dağıtmak geleneğimizde bir adet haline gelmiştir. Şeker dağıtma adetinin Osmanlı padişahları döneminden kaldığı rivayet edilir. Bir başka rivayete göre Arapçada şeker ve şükür kelimeleri aynı harflerle yazıldığından…